Rahvusvaheline kolleegidelt õppimise miniseminar EKKAs

Lisaks EKKAt pikemalt väisavatele töövarjudele Malaisiast ja Jaapanist avanes EKKA töötajatel eile ehk 1. novembril võimalus kohtuda nelja kolleegiga Horvaatia Teadus- ja Kõrgharidusagentuurist (the Agency for Science and Higher Education (ASHE)). Kolleegid Horvaatiast külastavad Euroopa Liidu finantseeritava projekti raames kogemuste vahetamise eesmärgil neile huvi pakkuvaid hindamisagentuure teistes Euroopa riikides, olles lisaks agentuuridele Hispaaniast ja Saksamaalt välja valinud ka EKKA.

Miniseminaril avanes võimalus saada lühiülevaade kõrghariduse välishindamise süsteemidest kõigis neljas riigis: Malaisias, Jaapanis, Horvaatias ning Eestis, arutada kolleegidega teistest riikidest iga riigi süsteemi eripärade teemal ning koguda ideid oma agentuuri tegevuse ja võimaliku koostöö tarvis.

Kvaliteedihindamise vallas on selline üksteiselt õppimine hea tava ning näeme hea meelega seda jätkumas ka tulevikus.