Kuratoorium kinnitas HAKA arengukava

18. jaanuaril toimus HAKA kuratooriumi 2023. aasta esimene istung. Kuratoorium kinnitas nii HAKA arengukava järgmiseks viieks aastaks kui ka aastaaruande ning arutles agentuuri rahvusvahelise hindamise üle.

Kuratooriumi istung algas HAKA arengukava aruteluga. HAKA juhataja Heli Mattisen tutvustas muudatusi, mis viidi sisse pärast möödunud kuratooriumi istungil saadud tagasisidet. Mattisen selgitas, et HAKA meeskond tegeles eelkõige fookusvaldkondadega, vaadates üle tegevused kõikide valdkondade lõikes. Kuratoorium leidis, et HAKA on teinud arengukavaga head tööd ja kinnitas dokumendi. Kuratoorium rõhutas, et lisaks uutele tegevussuundadele tuleb tähelepanu pöörata ka kõrg- ja kutsehariduse valdkonna arendamisele.

Kuratoorium kinnitas ka HAKA aastaaruande. 2022. aasta olulisemate tegevuste hulka kuulusid HAKA arengukava koostamine ja HAKA eneseanalüüs agentuuri rahvusvaheliseks hindamiseks. Agentuuri käivitas ka suuremahulise täienduskoolitusasutuste hindamise koostöös Eesti Töötukassaga ja alustas üldhariduse kvaliteedimudeli väljatöötamist.

Heli Mattisen andis ülevaate 2022. aasta sügisel toimunud HAKA välishindamise esialgsest tagasisidest Euroopa kvaliteediagentuuride assotsiatsiooni ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) hindamiskomisjoni poolt. Mattisen rääkis, et HAKA läbis hindamise väga edukalt – hindamiskomisjon leidis, et HAKA tegevus vastab täielikult kõikide kriteeriumitele. Hindamisotsus peaks HAKA-ni jõudma veebruarikuus.

Istungisse mahtus veel kuratooriumi töökorra arutelu. Lisaks otsustas kuratoorium teha Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepaneku pöörduda Eesti Koolijuhtide Ühenduse ja Eesti Õpilasesinduste Liidu poole eesmärgiga nimetada HAKA kuratooriumisse nende organisatsioonide esindajad. Seega lisandub kuratooriumi koosseisu peagi kaks uut liiget.

Istungi protokolliga saad tutvuda siin.

Kuratoorium

HAKA kuratoorium koosneb agentuuri peamiste huvirühmade esindajatest, kelle hulka kuuluvad õppeasutused, õppijad, tööandjate organisatsioonid ning haridus- ja teadusministeerium. Loe kuratooriumist lähemalt siit.