Haridus- ja teadusminister moodustas kutseõppe hindamisnõukogu

Kutseõppe akrediteerimisega seotud ülesannete täitmiseks moodustas haridus- ja teadusminister 12-liikmelise hindamisnõukogu, kuhu kuuluvad kutsehariduse peamiste partnerite ning kutseõppe valdkondade esindajad. Hindamisnõukogu võtab vastu akrediteerimisotsuse ja teeb haridus- ja teadusministrile ettepaneku õppe läbiviimise õiguse pikendamiseks õppekavarühmas.

Vaata lähemalt: Hindamisnõukogu koosseis.

Hindamisnõukogu uue koosseisu esimene istung toimus 20. juunil, kus võeti vastu 2014. a esimese poolaasta akrediteerimisotsused. Kokku arutati 34 kooli õppekavarühma hindamiskomisjoni akrediteerimisettepanekut. Hindamisnõukogu võttis aluseks õppekavarühma ja hindamiskomisjoni aruanded ning analüüsis hindamisvaldkondadele antud hinnangute ning võtmetugevuste ja arenguvaldkondade vastavust akrediteerimisettepanekule.

Otsuse akrediteerida kooli õppekavarühm kuueks aastaks ja ettepaneku pikendada õppe läbiviimise õigust kuue aasta võrra tegi nõukogu 34st 26 juhul:

neli turismi-, toitlustus- ja majutusteeninduse, kuus ehituse, neli logistika, kaks transpordivahendite juhtimise, kolm tekstiili- ja nahatöötluse, neli iluteeninduse ning kolm tervishoiu ja sotsiaalteenuste õppekavarühmas.

Hindamisnõukogu otsused on kättesaadavad EKKA andmebaasist alates 30. juunist.

Kahel juhul (üks transpordivahendite juhtimise ja üks tervishoiu ja sotsiaalteenuste õppekavarühmas) otsustas hindamisnõukogu saata aruanne hindamiskomisjonile teistkordseks läbivaatamiseks ja täpsustamiseks. Otsused nende puhul võtab hindamisnõukogu vastu augustis.

2014. a teise poolaasta akrediteerimisteks esitavad koolid õppekavarühma aruanded 1. juuliks. Teisel poolaastal on ajakavas kokku 33 kooli õppekavarühma akrediteerimist.

Lisainfo:

Marge Kroonmäe, hindamisekspert/programmi koordinaator

marge.kroonmae@archimedes.ee, tel 640 0456, 5078 423