HAKA tegevus vastab kõikidele rahvusvahelistele standarditele

Vastavalt Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standarditele ja suunistele (EKKSS) peab kvaliteediagentuur iga viie aasta järel läbima välishindamise, mille raames hinnatakse agentuuri tegevuse vastavust mainitud dokumendis sätestatud põhimõtetele. Hindamine on oluline, sest sellega kaasneb rahvusvaheline tunnustamine. Välishindamist korraldab ENQA ning hindamiskomisjonidesse nimetavad eksperdid lisaks ENQAle ka Euroopa ülikoolide assotsiatsioon EUA (European University Association) ning Euroopa üliõpilasliit ESU.   

HAKAt külastas septembris 2022 hindamiskomisjon koosseisus:   

Tadej Tuma, Professor, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, Sloveenia – esimees, ülikoolide esindaja (EUA esitatud) 

Núria Comet Señal, Responsible for the Internal Quality Assurance System and Project Coordinator, AQU Catalunya, Hispaania – komisjoni sekretär, kvaliteedihindamise ekspert (ENQA esitatud) 

Jakub Bakonyi, Master’s student in public administration, Jagiellonian University in Kraków, Poola – üliõpilane (ESU esitatud; European Students’ Union Quality Assurance Student Experts Pool) 

Veebruaris valmis ekspertide poolt hindamisaruanne. Aruanne tõdes, et HAKA vastab kõikidele ESG standarditele. Ainuke soovitus oli kaaluda standardite vähendamist kõrgkoolide institutsionaalsel akrediteerimisel.  

Eduka hindamise läbimisega kaasneb HAKAle rahvusvaheline tunnustamine, mis väljendub kuulumises Euroopa kvaliteediagentuuride registrisse EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education).

Hindamisaruannet saab lugeda siit.