EKKA hindab täienduskoolitust Tadžikistanis

Eesti Kõrg- ka Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri tegevusajaloos esmakordselt võtab EKKA ette täienduskoolituse õppekava hindamise ning seda mitte Eestis vaid Tadžikistanis.

Tegemist on OSCE Border Management Staff College’i (BMSC) üheaastase kombineeritud õppe õppekavaga, mis tähendab, et suurem osa õppetegevusest viiakse läbi e-õppe vormis, mida täiendavad tavapärase kontaktõppe sessioonid.

Hinnatav õppekava kannab nime “Border Security and Management for Senior Leadership Course” (eesti k Kõrgemate ametnike piirijulgeoleku ja –valve kursus) ning on suunatud 25le 57 OSCE riigi ja 11 koostööpartneri piirivalve, tolli, immigratsiooni, politsei, narkovastase võitluse, taimetervise ja kaubandus/transpordivaldkonnas juba töötavale või tulevasele keskastme või kõrgemale ametnikule.

BMSC asub Tadžikistani pealinnas Dushanbes. Hindamiskülatus toimus 23-24. oktoobril ning ekspertidena on hindamisse kaasatud Helen Thomas Ühendkuningriigist, Krista Haak Eestist, Sergiu Vasile Rumeeniast ning hindamist koordineerib Maiki Udam EKKAst (Eesti).

Hindamise aluseks on käesoleva aasta 11. aprillil EKKA Hindamisnõukogu poolt vastu võetud täienduskoolituse hindamise kord ja nõuded. Hindamisprotsess ise toimub klassikalisel viisil: esmalt koostab hinnatav kool õppekava eneseanalüüsi, sellele järgneb hindamiskülastus, mille käigus intervjueerib hindamiskomisjon eri sidusrühmade esindajaid, ning eneseanalüüsi ja hindamiskülastuse põhjal koostab hindamiskomisjon hindamisaruande.

BMSC taotleb õppekava akrediteerimist vastavaks Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) 7. tasemele (kõrghariduses vastavad 7. tasemele magistriõppekavad). Positiivse hindamisotsuse korral saavad õppekava lõpetajad võimaluse kanda teenitud ainepunkte üle näiteks samale õppetasemele akadeemilises õppes või saada tööalaselt koheldud võrdselt magistrikraadi omanikega.