EKKA 2019. aasta esimese poolaasta hindamised

2019. aastal algavad uue mudeli järgi toimuvad institutsionaalsed akrediteerimised, esimesena läbib akrediteerimise Sisekaitseakadeemia. Samuti ootab ees rida esmahindamisi ning õppekavagrupi kvaliteedihindamistel seatud kõrvaltingimuste täitmise hindamisi. Ka kutsehariduses on 2019. aasta uue kvaliteedihindamise süsteemi käivitamise aasta.

 

2019. aasta esimesel poolaastal viiakse kõrghariduses läbi järgnevad hindamised:

Institutsionaalne akrediteerimine (uue mudeli järgi, mis hõlmab ka valimit õppekavadest):

 • Sisekaitseakadeemia
 • Eesti Maaülikool

Õppekavagrupi kvaliteedihindamine:

 • Eesti Maaülikooli õppekavagrupp tehnika, tootmine ja tehnoloogia

Esmahindamised:

 • Tallinna Tehnikaülikooli integreeritud arhitektiõppe esmahindamise kordushindamine
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkooli radiograafia magistrikava esmahindamine
 • Nordic School of Hospitality & Innovation rakenduskõrgharidusõppe esmahindamine
 • Tartu Ülikooli sotsiaalteenuste bakalaureuseõppe esmahindamine
 • Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor ärinduse ja halduse magistriõppe ühisõppekava esmahindamine

Kõrvaltingimuse täitmine:

 • Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikool õpetajakoolituse ja kasvatusteaduse õppekavagrupp
 • Estonian Business School ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ärinduse ja halduse õppekavagrupp

 

Kutsehariduses hinnatakse 2019. aasta esimesel poolaastal järgmisi õppekavarühmasid ja koole:

 • Ehitus ja tsiviilrajatised: Kuressaare Ametikool; Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus; Rakvere Ametikool; Viljandi Kutseõppekeskus
 • Majutamine ja toitlustamine: Haapsalu Kutsehariduskeskus; Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool; Pärnumaa Kutsehariduskeskus; Tartu Kutsehariduskeskus; Võrumaa Kutsehariduskeskus; Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool; Järvamaa Kutsehariduskeskus
 • Koduteenindus: Haapsalu Kutsehariduskeskus; Tartu Kutsehariduskeskus; Võrumaa Kutsehariduskeskus; Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool; Järvamaa Kutsehariduskeskus
 • Reisimine, turism ja vaba aja veetmine: Haapsalu Kutsehariduskeskus; Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool; Tartu Kutsehariduskeskus; Võrumaa Kutsehariduskeskus
 • Toiduainete töötlemine: Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool; Pärnumaa Kutsehariduskeskus
 • Juuksuritöö ja iluteenindus: Pärnumaa Kutsehariduskeskus; Tartu Kutsehariduskeskus