EKKA 2018. aasta esimese poolaasta hindamised

2018. aastal toimuvad kõrghariduses viimased õppekavagruppide kvaliteedihindamised, põhirõhk on doktoriõppe hindamistel. Teist korda tulevad institutsionaalsele akrediteerimisele Euroakadeemia ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkool. Rekordiliselt palju on järgmisel aastal esmahindamisi (5).

Kutsehariduses on 2018. aasta esimese akrediteerimistsükli lõpetamise ning uue kvaliteedihindamise käivitamise aasta.

2018. aasta esimesel poolaastal viiakse kõrghariduses läbi järgnevad hindamised:


Institutsionaalne akrediteerimine
: Euroakadeemia; Lääne-Viru Rakenduskõrgkool


Õppekavagrupi kvaliteedihindamine
:

 • Euroakadeemia: ärindus ja haldus; keeled ja kultuurid; bio- ja keskkonnateadused
 • Lääne-Viru Rakenduskõrgkool: sotsiaalteenused; ärindus ja haldus
 • Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool: informaatika ja infotehnoloogia ning matemaatika ja statistika doktoriõpe
 • Tallinna Tehnikaülikool: arhitektuuri ja ehituse doktoriõpe
 • Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool ja Tartu Ülikool: bio- ja keskkonnateaduste doktoriõpe
 • Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool: füüsikaliste loodusteaduste doktoriõpe
 • Eesti Maaülikool: põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse ning veterinaaria doktoriõpe

 

Esmahindamised ja esmahindamiste kordushindamised:

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool: tervishoiu magistriõpe (esmahindamine)
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool: tervishoiu magistriõpe (esmahindamine)
 • Euroakadeemia: ärinduse ja halduse magistriõpe (esmahindamine)
 • Eesti Kunstiakadeemia: arhitektuuri doktoriõpe (esmahindamine)
 • Tallinna Ülikool: kunstide doktoriõpe (esmahindamine)
 • Tartu Ülikool: informaatika ja infotehnoloogia rakenduskõrgharidusõpe (esmahindamise kordushindamine)
 • Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor: isikuteeninduse rakenduskõrgharidusõpe (esmahindamise kordushindamine)

 

Kõrvaltingimuse täitmine:

 • Eesti Lennuakadeemia: transporditeenused ning tehnika, tootmine ja tehnoloogia
 • Tallinna Tehnikaülikool: tehnika, tootmine ja tehnoloogia
 • Eesti Maaülikool: veterinaaria

 

Kutsehariduses akrediteeritakse 2018. aasta esimesel poolaastal järgmisi koole ja õppekavarühmasid:

 • Järvamaa Kutsehariduskeskus: andmebaaside ja võrgu disain ning haldus
 • Kehtna Kutsehariduskeskus: kaevandamine ja rikastamine
 • Viljandi Kutseõppekeskus: materjalide töötlemine (klaas, paber, plast, puit)
 • Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool: toiduainete töötlemine