Eesti Maaülikool läbis institutsionaalse akrediteerimise

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Eesti Maaülikooli seitsmeks aastaks.

Eesti Maaülikooli (EMÜ) hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi välja mitmeid ülikooli tugevusi. Komisjon tõstis esile paindlikkust ja süstemaatilisust, millega on ellu viidud eelmise institutsionaalse akrediteerimise soovitusi. Näiteks on korrastatud ülikooli struktuuri ja uuendatud akadeemilist karjäärimudelit. Lisaks tõsteti esile praktilisi õppekavasid ning ülikooli teadusuuringute vastavust Eesti ühiskonna vajadustele.

HAKA hindamisnõukogu tunnustas üliõpilaste ja tugispetsialistide hästi toimivat koostööd – ülikoolis on tehtud märkimisväärseid edusamme vaimse tervise alase teadlikkuse tõstmisel ja edendamisel. Koos psühholoogilise nõustamise parema kättesaadavusega on EMÜ loonud toetava keskkonna kogu ülikooli liikmeskonnale.

Nõukogu leidis, et ülikool peab pöörama senisest veelgi rohkem tähelepanu akadeemilisele eetikale. Näiteks tasuks ülikoolil otsida uusi vahendeid pettuste ärahoidmiseks ja tuvastamiseks, mis on seotud eelkõige digiõppe osakaalu suurenemise ning veebipõhise hindamise levikuga.

Väline tagasiside käivitab muutusi

Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen tõdes, et ülikooli kollektiiv on vaatamata kõrghariduse alarahastatusele teinud motiveeritult kõrgetasemelist tööd ning näeb kvaliteedi hoidmisel ja arendamisel igapäevaselt vaeva. “Tahan tänada kõiki ülikoolipere liikmeid, kes olid otseselt kaasatud akrediteerimisprotsessi, kuid ka kõiki teisi, kes teevad oma igapäevast tööd pühendumusega,” lausus ta. “Akrediteerimise tulemus näitab, et oleme teinud oma tööd hästi.”

HAKA juhataja Heli Mattisen kommenteeris, et EMÜ edusammud eelmise institutsionaalse akrediteerimise kitsaskohtadega tegelemise olid sedavõrd märkimisväärsed, et pälvisid eraldi tunnustuse rahvusvahelistelt ekspertidelt. “See on väga hea näide selle kohta, kuidas väline tagasiside käivitab ülikoolis intensiivseid ja tulemusikke arendustegevusi,” selgitas Mattisen.

Kõik Eestis tegutsevad kõrgkoolid peavad vähemalt korra seitsme aasta jooksul läbima institutsionaalse akrediteerimise. Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse kõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, õppeasutuse eesmärkidele ja arengukavale. Hindamise viib läbi rahvusvaheline ekspertkomisjon, kelle hindamisaruande põhjal langetab akrediteerimisotsuse HAKA kõrghariduse hindamisnõukogu. Eesti Maaülikool läbis institutsionaalse akrediteerimise viimati 2019. aastal. Tutvu hindamisotsuste ja aruannetega siin.

Foto: Eesti Maaülikool