Eesti eksperdid osalevad rahvusvahelistes kutseõppe kvaliteedi hindamistes

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) eestvedamisel osalevad Eesti kutseõppe eksperdid rahvusvahelistes vastastikhindamistes, mille eesmärk on tagada kvaliteeti kutseõppeasutustes.

Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistiku EQAVET ühisprojektis „Promoting the use of transnational peer reviews by updating the criteria“ osalevad kutsekoolid ja kutseõppe eksperdid Horvaatiast, Soomest, Sloveeniast ja Eestist. Projektitiim ajakohastas kvaliteedi tagamise hindamisvaldkondi (kvaliteedi tagamise süsteem, strateegiline planeerimine ja juhtimine, partnerlus, rahvusvahelised suhted jne).

2020. aasta märtsis toimus Soomes koolitusseminar kooli- ja hindamismeeskondadele. Igast partnerriigist osaleb üks kutsekool, keskendudes kahele hindamisvaldkonnale. Eestist osaleb rahvusvahelises hindamises Tallinna Majanduskool, mille hindamiskülastus toimub 2021. aasta jaanuarikuus.

Esimene veebipõhine hindamiskülastus toimus 2.–3. detsembrini Keuda kutsehariduskeskuses Soomes. Hindajate meeskonda kuulus Indrek Jänes, kes on Tallinna Majanduskooli õppejõud.

Virtuaalkülastus

Rahvusvaheliste hindajatena osalevad projektis veel Riinu Raasuke Astangu Kutserehabilitatsioonikeskusest, Rein Oselin Järvamaa Kutsehariduskeskusest ja Karmen Selter Viljandi Kutseõppekeskusest.

Loe kutseõppe hindamisest Eestis siit.