Balti riikide hindamisagentuuride iga-aastasel ühis-seminaril jagati kogemusi ja mõtteid

7.-8. septembril Võrumaal Uhtjäve ürgorus toimunud iga-aastasel Balti riikide kõrg- ja kutsehariduse hindamisagentuuride ühisseminaril kuulati teiste riikide  kolleegide kogemuste ja plaanide kohta ning arutleti erinevatel agentuuride jaoks olulistel teemadel.

Seekord kõigi kolme riigi agentuure Eestis võõrustanud EKKA oli koostöös teiste riikide kolleegidega seminari teemadeks valinud hindamiste protseduurid ja eesmärgid ning nende asjakohasuse  hinnatavate õppeasutuste jaoks,kuidas tagada hindamistulemuste võrreldavust ning millised peaksid olema ekspertide valiku ja toetamise põhimõtted. Üksiti arutati, kuidas parendada veelgi koostööd hinnatavate õppeasutustega ning pakkuda neile enam lisandväärtust. Leiti, et õppeasutuste sisemise kvaliteedikultuuri arenedes kahaneb järjest hindamisagentuuride roll ning seeläbi ka välishindamisest tulenev koormus õppeasutuste jaoks.

Kõigil osalejatel avanes võimalus kasutada oma fantaasiat ennustamaks, millises vormis, kui üldse, toimub kõrghariduse hindamine aastal 2030. Ühel meelel oldi selle osas, et muutumas on nii hariduse omandamise kui hindamise olemus, kas osalejate ennustused ka täide lähevad, näitab tulevik.

Kutsehariduse hindajad kasutasid ühtlasi võimalust seminari teisel päeval tutvuda Valgamaa Kutseõppekeskusega.

Seminaril osalesid esindajad järgmistest agentuuridest:
NASE – National School Assessment Agency, Leedu
SKVC – Centre for Quality Assessment in Higher Education, Läti
SEQS – The State Education Quality Service, Läti
AIKA – Higher Education Quality Agency, Läti
EKKA – Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur, Eesti

Seminar lõppes  tõdemusega, et Balti agentuuridel on, mida üksteiselt õppida, ning järgmisel aastal kohtutakse taas, seekord Lätis.