Õppijale

Mida peaks iga praegune ja tulevane õppija oma õppekava kohta teadma?

Kõrgharidusõppe (rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe) hindamine toimub õppekavagruppide kaupa, ühte õppekavagruppi kuuluvad sama erialavaldkonna õppekavad.

Õppekavagruppe on kokku 28: ajakirjandus ja infolevi, arhitektuur ja ehitus, bio- ja keskkonnateadused, füüsikalised loodusteadused,  humanitaaria, informaatika ja infotehnoloogia, isikuteenindus, keeled ja kultuurid,  keskkonnahoid, kunstid, matemaatika ja statistika, meditsiin, muusika ja teatrikunst, psühholoogia, põllumajandus, metsandus ja kalandus, riigikaitse, sisekaitse, sotsiaalteadused, sotsiaalteenused, sport, tehnika, tootmine ja tehnoloogia, tervishoid, transporditeenused, usuteadus, veterinaaria, õigus, õpetajakoolitus ja kasvatusteadused, ärindus ja haldus.

Alates 2012. a. saavad Eestis kõrgharidust pakkuda ainult need kõrgkoolid, kes on õppekavagruppide hindamisel saanud positiivse tulemuse ja EV Valitsus on andnud neile õiguse õpet läbi viia.

Hindamise tulemusel võib kõrgkool saada tähtajatu või tähtajalise õppe läbiviimise õiguse või tehakse otsus õppe läbiviimise õigust üldse mitte anda:

  1. Tähtajatu õppe läbiviimise õigus tähendab, et õppekavagruppi kuuluvate õppekavade puhul on komisoni hinnangul õppe kvaliteet tagatud.
  2. Tähtajaline otsus tähendab, et kõrgkool peab komisjoni poolt välja toodud probleemidele lahendused leidma ning kuni 3 aasta pärast uuesti hindamisele minema. Oluline on teada, et erinevates kõrgkoolides on probleemide hulk ja kaal väga erinevad!
  3. Negatiivne otsus tähendab seda, et kõrgkool ei saa enam selles õppekavagrupis õpet pakkuda ning üliõpilased ei saa seal oma õpinguid lõpetada. Kõrgkool peab tagama, et üliõpilased saavad õpinguid jätkata kas sama kõrgkooli mõnel teisel õppekaval või teises kõrgkoolis.

Vaata lähemalt: Eesti kõrgkoolide õppekavad (koos infoga õppe läbiviimise õiguse kohta).

Kõik hindamisotsused ja -aruanded on leitavad EKKA andmebaasist.

Soovitusi kõrgkooli sisseastujale

  • Vaata EKKA andmebaasist ja õppekavade registrist, millise hinnangu on saanud õppekavagrupp, kuhu kuulub õppekava, millel Sina soovid õppida.
  • Tutvu õppekavaga lähemalt, vaadates muu hulgas, millised on õppekava eesmärgid ja lõpetamise tingimused ning kas õppekava sisaldab neid aineid, mis Sind tegelikult huvitavad. Õppekava on kättesaadav kõrgkooli kodulehelt.
  • Uuri täpsemalt järele, milliseid teadmisi ja oskusi (õpiväljundeid) õppekava sulle pakub ning võrdle neid teiste kõrgkoolide sarnaste õppekavadega.
  • Uuri järele, kes on õppekaval õpetavad õppejõud. Mida rohkem Sul õnnestub saada andmeid õppejõudude kohta kõrgkooli kodulehelt või (eelkõige ülikoolide puhul) Eesti Teaduse Infosüsteemist, seda parem
  • Uuri järele, mis keeles õppetöö toimub ja kas on kohustuslik osata mõnda võõrkeelt.
  • Uuri, milliste väliskõrgkoolidega on Sinu valitud kõrgkoolil koostöö ja millised võimalused on üliõpilasvahetuseks.
  • Võimaluse korral küsi lõpetanute tagasisidet või otsi kõrgkooli kodulehelt ja internetist infot varasemate hinnangute kohta Sinu valitud õppekavale.

Leia meid Facebookis