Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppekavarühmade (andmebaaside ja võrgu disain ning haldus; arvutikasutus; elektroonika ja automaatika) kvaliteedi hindamise külastus