Üldhariduskoolide arendusprogrammi juhtprojekti avaseminar koolidele, mentoritele ja KOV-idele