Seminar uutele kutseõppe kvaliteedi hindamise ekspertidele