Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekavarühmade kvaliteedi hindamise külastus