Kutseõppe õppekavarühma kordushindamise seminar Kuressaare Ametikoolis