Gruusia mestiprojekti juhtkomitee kohtumine ja projekti ametlik lõpetamine