Posts By: ekka

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) viib läbi lävendipõhist kvaliteedi hindamist Eesti Töötukassa koolituskaardi partnerite seas. Lävendipõhisel hindamisel hinnatakse täienduskoolitusasutuste veebilehti, õppekavasid ja õppe kvaliteeti lähtudes täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud nõuetest. Sellega seoses otsib EKKA hindamiseksperte täienduskoolitusasutuste õppekavade ja õppe kvaliteedi hindamiseks. Oled oodatud kandideerima, kui oled erialaspetsialist ühes (või mitmes) järgmises valdkonnas: juuksuritöö ja…

28. jaanuaril said Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) uues kontoris Tõnismägi 11 kokku nii kõrg- ja kutsehariduse hindamisnõukogude kui ka täienduskoolituse nõukoja liikmed. Ühiselt vaadati tagasi möödunud 2019. aastale ning arutleti eelseisvate tegevuste üle.  EKKA juhataja Heli Mattisen sõnas, et hindamisnõukogude ühisistung on juba aastatepikkune ilus traditsioon. Sel aastal liitus nõukogudega esimest korda täienduskoolituse…

EKKA otsib tõlkijat

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur otsib inglise-eesti-inglise suuna tõlkijat, kes valdab hariduse valdkonna terminoloogiat nii eesti kui ka inglise keeles ning kellel on eelistatavalt varasem kogemus hariduse valdkonna tekstide tõlkimisel eesti keelest inglise keelde. Tõlkija ülesandeks on EKKA töödokumentide (nt hindamisotsused, kodulehe tekstid, regulatsioonid jms) tõlkimine ja toimetamine. Orienteeruv tõlkemaht aastas on 500 lk. Tõlkija…