EKKA HN liikme konkurss

Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud.

Hariduse valdkonda kuulub õpetajakoolituse ja kasvatusteaduse õppekavagrupp.

Esitamiskirjale lisatakse:

– põhjendus kandidaadi sobivuse kohta hindamisnõukogu liikmeks;
– kandidaadi CV.

Kandidaadi esitamiskirja tähtaeg on 8. juuni 2011.

Hindamisnõukogusse kuuluvad eksperdid kõrghariduse ja kõrghariduse kvaliteedikindlustuse valdkonnast.

Hindamisnõukogu liige:

–  on oma tegevuses sõltumatu;
– ei esinda hindamisnõukogus teda esitanud organisatsiooni ega oma tööandja huve;
– kinnitab allkirjaga töö käigus hindamisnõukogus teatavaks saanud konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise kohustust ja oma huvide konflikti puudumist;
– ei tohi olla kõrgkooli rektor, prorektor ega Haridus- ja teadusministeeriumi ametnik.

Hindamisnõukogu käesoleva koosseisu volitused lõpevad veebruaris 2012.

Ühest ülikoolist, rakenduskõrgkoolist, teadus- ja arendusasutusest, registreeritud kutse- ja erialaliidust, tööandjate ühendusest ja üliõpilaskondade liidust ei kuulu nõukokku rohkem kui kaks liiget. Kuna Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist ja Eesti Maaülikoolist on Hindamisnõukogus juba kaks liiget, siis esitatav kandidaat ei tohi olla töölepinguga seotud nimetatud ülikoolidega.

Hindamisnõukogu liikmete valimisel arvestatakse kandidaadi senist tööd Eesti kõrghariduse edendamisel. Eelistatakse kandidaate, kelle senine tegevus on olnud erapooletu, vastavuses akadeemilise eetikaga ning suunatud Eesti kõrghariduse kui terviku kvaliteedi tõstmisele.

Nõutav on kandidaadi kõrge vastutustunne ja eetilised väärtused ning tugev pingetaluvus ja koostöötahe.

Esitatud kandidaatide hulgast teeb sihtasutuse nõukogu valiku vähemalt 3/4 häälteenamusega.

Kandidaadi esitamiskirju koos lisadega ootame hiljemalt  8.juuniks 2011aadressil
Toompuiestee 30
Tallinn 10149

või e-posti aadressil hillar.bauman@archimedes.ee.

Lisainfo e-posti aadressil hillar.bauman@archimedes.ee või Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur kodulehel http://www.ekka.archimedes.ee/hindamisnoukogu