Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli terviseteaduse magistriõppekava kordushindamise virtuaalkülastus