Kutseõppe kvaliteedi hindamise uute ekspertide koolitus Zoomis