EKKA kutseõppe hindamisjuhi Marge Kroonmäe ettekanne “Kutsehariduse kvaliteedi hindamine Eestis” Valgevene kutsehariduse delegatsioonile