Posts Tagged: töötukassa

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur (HAKA) korraldab õppekavarühmade õppe kvaliteedi hindamist Eesti Töötukassa koolituskaardi partnerite seas. Sellega seoses otsime täienduskoolituse kvaliteedi hindamiseksperte erinevate õppekavade hindamiseks. Ootame kandideerima järgmiste täienduskoolituse õppekavade hindamise eksperdiks: Valikul eelistatakse kandidaate, kellel on lisaks: Kasuks tulevad: Millised ülesanded ootavad ees täienduskoolituse kvaliteedi hindamiseksperte? Ekspertide ülesanded on: Töövormiks on üldjuhul koosolek. Hindamiskomisjoni liikme töö on tasustatav töövõtulepingu alusel. Kandideeri…

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) korraldab õppekavarühmade õppe kvaliteedi hindamist Eesti Töötukassa koolituskaardi partnerite seas. Sellega seoses otsib EKKA hindamiseksperte täienduskoolituse õppekavade hindamiseks. Ootame kandideerima järgmiste täienduskoolituse õppekavade hindamise eksperdiks: sotsiaaltöö; nõustamine, sh kogemusnõustamine; lastehoid; hooldamine (hooldustöötajad); puuetega inimeste, sh laste hooldamine (nii meditsiiniline kui ka mittemeditsiiniline); tegevusjuhendamine; arvutikasutus (tarkvara ja rakenduste kasutamine eri…

6. oktoobril toimus Teamsi keskkonnas seminar töötukassa partneritele, kus tutvustati täienduskoolituse kvaliteedi hindamist. Muuhulgas vaadati teabepäeval tagasi ka eelmiste hindamiste tulemustele. Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) meeskond tutvustas lävendipõhise hindamise metoodikat ja seniste hindamiste õppetunde. EKKA alustas lävendipõhise hindamisega juba kaks aastat tagasi, 2019. aastal. Tänaseks on hinnatud 757 töötukassa koolituskaardi partneri veebilehte. Õppe…

25. septembril toimus Zoomi keskkonnas seminar täienduskoolituse kvaliteedist, kus Eesti Töötukassa ja haridus- ja teadusministeeriumi esindajad rääkisid täienduskoolituse kvaliteedi tagamise vajalikkusest.  Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) meeskond tutvustas lävendipõhise hindamise metoodikat ja seniste hindamiste õppetunde. EKKA alustas lävendipõhise hindamisega 2019. aasta 1. oktoobril. Tänaseks on hinnatud 576 töötukassa koolituskaardi partneri veebilehte ja 29 täienduskoolitusasutuse…