Posts Tagged: kutseõpe

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur (HAKA) ootab kandidaate kutsehariduse hindamisnõukogu liikme-õpilaste esindaja vabanenud kohale. Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada tööandjate keskorganisatsioonid, registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused, kutsehariduse valdkonna arendusasutused, Eesti Õpilasesinduste Liit ja teised kutsehariduse osapooled. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda. Hindamisnõukogusse kuulub 13 liiget, sh vähemalt üks õpilaste esindaja. Kandideerimine ja valimine Kandidaadi…

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur (HAKA) ootab kandideerima kutsehariduse hindamisjuhiks. Hindamisjuhi ülesanne on kutseõppe kvaliteedi hindamise protsessi juhtimine ja kutsehariduse hindamisnõukogu töö korraldamine. HAKA missioon on võimestada õppeasutusi õppimise ja õpetamise kvaliteedi edendamisel ning õppija arengu toetamisel. Pakume kõigile hariduse valdkonna osapooltele platvormi selleks, et leppida kokku meie ühised ootused hariduse kvaliteedi osas. Erinevate osapoolte ootuste, Eesti…

2. juunil toimus uue kutsehariduse hindamisnõukogu koosseisu esimene istung. Nõukogu võttis vastu viie kooli 10 õppekavarühma kvaliteedi hindamise otsused. Lisaks hindamisotsuste vastuvõtmisele andis nõukogu tagasisidet viie kooli õppekavarühmade parendustegevuste ülevaadetele. Kutsehariduse hindamisnõukogu otsused lühidalt: Eesti Merekoolis viiakse läbi järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine läbi kolme aasta pärast õppekavarühmades transporditeenused, mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika ning elektrienergia ja…

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur ootab kandidaate kutsehariduse hindamisnõukogu liikme kohtadele. Kandidaate võivad esitada tööandjate keskorganisatsioonid, registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused, kutsehariduse valdkonna arendusasutused, Eesti Õpilasesinduste Liit ja teised kutsehariduse osapooled. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda. Vastavalt kutseõppeasutuse seadusele hindab kutseõppe kvaliteeti hindamisnõukogu. Juhindudes Haridus- ja Noorteameti põhimäärusest valib hindamisnõukogu liikmed ja…

26. jaanuaril toimus 2022. aasta esimene kutsehariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu võttis vastu nelja kooli 5 õppekavarühma kvaliteedi hindamise otsust ja ühe kooli õppekavarühma esmahindamise otsuse. Lisaks hindamisotsuste vastuvõtmisele andis nõukogu tagasisidet nelja kooli õppekavarühma parendustegevuste ülevaatele. Toome kutsehariduse hindamisnõukogu otsused lühidalt. Pärnumaa Kutsehariduskeskuses viiakse järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine läbi kuue aasta pärast tekstiili, rõivaste, jalatsite…

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) ootab kutseõppe asjatundjaid ja valdkonna spetsialiste ning tööandjate esindajaid kandideerima kutseõppe kvaliteedi hindamise eksperdiks. Hindamisekspertideks on oodatud kutseõppe spetsialistid: kutseõpetajad; õppejõud; kutseõppe arendajad, juhid ja koolitajad. Kasuks tuleb sise- ja välishindamise kogemus. Kutseõppe spetsialistidel on soovitav valmisolek erinevate erialade hindamiseks. Ootame hindamisekspertideks ka tööandjate esindajaid ettevõtetest, kutse- ja erialaliitudest,…