Posts Tagged: EQAVET

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) eestvedamisel osalevad Eesti kutseõppe eksperdid rahvusvahelistes vastastikhindamistes, mille eesmärk on tagada kvaliteeti kutseõppeasutustes. Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistiku EQAVET ühisprojektis „Promoting the use of transnational peer reviews by updating the criteria“ osalevad kutsekoolid ja kutseõppe eksperdid Horvaatiast, Soomest, Sloveeniast ja Eestist. Projektitiim ajakohastas kvaliteedi tagamise hindamisvaldkondi (kvaliteedi tagamise süsteem, strateegiline planeerimine…