Posts Tagged: EMÜ

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Eesti Maaülikooli seitsmeks aastaks. Eesti Maaülikooli (EMÜ) hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi välja mitmeid ülikooli tugevusi. Komisjon tõstis esile paindlikkust ja süstemaatilisust, millega on ellu viidud eelmise institutsionaalse akrediteerimise soovitusi. Näiteks on korrastatud ülikooli struktuuri ja uuendatud akadeemilist karjäärimudelit. Lisaks tõsteti esile praktilisi õppekavasid ning ülikooli teadusuuringute vastavust Eesti…