Posts Tagged: analüüs

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) on alates 2020. aasta septembrist hinnanud ligi 30 täienduskoolitusasutuse õppe kvaliteeti. Selleks, et algaval õppeaastal koolitusasutuste hindamisega jõudsalt edasi liikuda, on valminud põhjalik analüüs. Analüüsi eesmärk on mõista, millised on õppe kvaliteedi hindamisprotsessi ja -kriteeriumite peamised kitsaskohad. Analüüsis antakse ka suuniseid õppe kvaliteedi hindamise tõhusamaks muutmiseks. 2020. aasta sügisel…