Otsime kõrghariduse valdkonna juhti

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur (HAKA) ootab oma tegusasse meeskonda kõrghariduse valdkonna juhti. Liitu meiega, kui sind sütitab mõte kutsuda ellu uuendusi kõrghariduse valdkonnas, sulle meeldib visioneerimine ja arendustöö.

HAKA missioon on võimestada õppeasutusi õppimise ja õpetamise kvaliteedi edendamisel ning õppija arengu toetamisel. Meie roll on pakkuda õppeasutustele võimalust saada eneseanalüüsile ja senistele arengutele asjatundlikku ja objektiivset tagasisidet, mis inspireeriks õppeasutust leidma uusi arenguvõimalusi.

Tööülesanded

Kõrghariduse valdkonna juhti ootavad ees põnevad ülesanded. Valdkonnajuhi põhiülesanne on käivitada ja ellu viia arendusi kõrghariduse kvaliteedi edendamiseks, tagada tõhus koosloome kõikide kõrghariduse osapooltega ning hoida ja arendada nii siseriiklikke kui ka rahvusvahelisi partnerlussuhteid. 

Ootame sind kandideerima kui sul on

 • doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • töökogemus kõrgkoolis, sh juhtival ametikohal;
 • inimeste arengu toetamise ja võimestamise oskus;
 • arendustegevuste (sh rahvusvaheliste) käivitamise, juhtimise ja eduka läbiviimise kogemus kõrghariduses;
 • teadmised kõrghariduse arengutrendidest nii Eestis kui ka rahvusvahelises kontekstis;
 • teadmised kvaliteedijuhtimisest ja kvaliteedikultuurist, soovitavalt kvaliteedihindamise kogemus; 
 • väga hea meeskonnatöö ning meeskonna juhtimise oskus;
 • väga hea ning sihtrühma eripärasid arvestav eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas (eesti keel), inglise keele oskus C1 tasemel.

Loodame, et lisaks iseloomustab sind:

 • loovus ja algatusvõime;
 • kirg uute lahenduste väljatöötamise vastu;
 • kiire õppimisvõime;
 • analüütiline mõtlemine ja mõjude hindamise oskus;
 • väga head suhtlemis- ja läbirääkimisoskused;
 • väga hea organiseerimisvõime;
 • digivõimekus.

Sind ootab põnev ja arendamisrõõmu pakkuv töö, tegusad ja toetavad kolleegid ning hubane töökeskkond Tallinna kesklinnas. Toetame kaugtöö võimalust ning pakume 35-päevast puhkust kalendriaastas.

Tööga võiks alustada kohe, aga loomulikult arvestame kandidaadi võimalustega ning täpne aeg on kokkuleppe küsimus. Tööleping on tähtajatu.

Kandideerimiseks palume saata oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 30. jaanuaril 2023 e-posti aadressile heli.mattisen@harno.ee.

Täiendavatele küsimustele vastab HAKA juhataja Heli Mattisen telefonil +372 5178 197.

Uuri meie kohta ka kodulehelt. Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur on Haridus- ja Noorteameti koosseisu kuuluv iseseisvaid ülesandeid täitev struktuuriüksus.