Kutsehariduse hindamisnõukogu võttis vastu 17 hindamisotsust

17. juunil toimus toimus 2021. aasta esimese poolaasta viimane kutsehariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu võttis vastu seitsme kooli 16 õppekavarühma kvaliteedi hindamisotsust ja ühe kooli õppekavarühma kõrvaltingimuse täitmise otsuse. Lisaks hindamisotsuste vastuvõtmisele andis nõukogu tagasisidet viie kooli õppekavarühmade parendustegevuste ülevaadetele.

Kutsehariduse hindamisnõukogu otsused lühidalt:

  • Tartu Kutsehariduskeskuses viiakse järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine läbi kuue aasta pärast õppekavarühmades: toiduainete töötlemine; tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine.
  • Valgamaa Kutseõppekeskuses viiakse järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine läbi kuue aasta pärast mootorliikurite, laevandus- ja lennundustehnika õppekavarühmas.
  • Viljandi Kutseõppekeskuses viiakse järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine läbi kuue aasta pärast õppekavarühmades: mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika; transporditeenused ning mehaanika ja metallitöö.
  • Tallinna Majanduskoolis viiakse järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine läbi kuue aasta pärast õppekavarühmades: majandusarvestus ja maksundus ning rahandus, pangandus ja kindlustus.
  • Pärnumaa Kutsehariduskeskuses viiakse järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine läbi kuue aasta pärast õppekavarühmades: mehaanika ja metallitöö; sotsiaaltöö ja nõustamine.
  • Kuressaare Ametikoolis viiakse järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine läbi kuue aasta pärast õppekavarühmades: toiduainete töötlemine; materjalide töötlemine (klaas, paber, plast, puit); tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine.
  • Järvamaa Kutsehariduskeskuses viiakse järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine läbi kuue aasta pärast õppekavarühmades: hulgi- ja jaekaubandus; transporditeenused ning mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika.
  • Nõukogu luges Tallinna Ehituskooli kõrvaltingimuse ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühmas täidetuks ja jättis jõusse otsuse viia järgmine kvaliteedi hindamine selles õppekavarühmas läbi kuue aasta pärast.

Täpsema info leiad hindamisnõukogu istungi protokollist. Kõik 17 hindamisotsust ja hindamisaruanded leiad siit.

Kutseõppe hindamine

Kutseõppe kvaliteedi hindamine on sisehindamisel põhinev kooliväliste sõltumatute hindajate läbiviidav välishindamine, mis toimub vähemalt üks kord kuue aasta jooksul. Kordushindamine toimub koolide nendes õppekavarühmades, mis on saanud õppeõiguse kolmeks aastaks ja taotlevad õppekavarühmas kordushindamist. Kordushindamisel tähtajatu õppe õiguse saanud kooli õppekavarühm läbib edaspidi regulaarse kvaliteedi hindamise.