Konkurss kutseõppe kvaliteedi hindamise ekspertide leidmiseks

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur otsib

HINDAMISEKSPERTE KUTSEÕPPE KVALITEEDI HINDAMISEKS

2019. aastal ehituse ja tsiviilrajatiste, majutamise ja toitlustamise, koduteeninduse, reisimise, turismi ja vaba aja veetmise, toiduainete töötlemise, juuksuritöö ja iluteeninduse, metsanduse, aianduse ning tervise ja heaolu erialadel.

Kutseõppe kvaliteedi välishindamise eesmärk on toetada kooli õppe kvaliteedi tagamisel.

Hindamisekspertideks on oodatud:

 1. KUTSEHARIDUSE JA ÕPPETÖÖ SPETSIALISTID,

kellel on kogemus kutseõppe juhtimisel ja arendamisel, kutseõpetajana, koolitajana. Kasuks tuleb kutsehariduse korralduse ja suundumuste tundmine, läbitud sise- ja välishindamise koolitus ning sise- ja välishindamise kogemus. Kutsehariduse ja õppetöö spetsialistidel on soovitatav valmisolek erinevate erialade hindamiseks.

2. TÖÖANDJATE ESINDAJAD

vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest, valdkonna ettevõtetest. Kasuks tuleb kogemus praktika juhendamisel ja hindamisel ja/või erialade arendamisel (nt osalemine kutse- ja erialaliitude töös, kutsestandardite ja õppekavade väljatöötamises, kutsenõukogude ja -komisjonide töös, kutseõppe koostöövõrgustikes ja akrediteerimiskomisjonides).

EKKA moodustab iga kooli õppekavarühma hindamiseks kutsehariduse spetsialistidest ja tööandjate esindajatest koosnevad hindamiskomisjonid.

2019. aastal kvaliteedihindamises osalevate koolide õppekavarühmade hindamise ajakava on leitav siit.

Kõik hindamiskomisjoni liikmed läbivad EKKA korraldatud koolituse (märtsis ja septembris). Komisjoni liikme ülesanne on tutvuda kooli eneseanalüüsi aruandega, osaleda hindamiskülastusel ja panustada hindamiskomisjoni aruande koostamisse. Hindamiskomisjoni liikme töö on tasustatav töövõtulepingu alusel. Lugege varasemate hindamiste ekspertide kogemusi siit.

 

Kandideerimiseks palume täita hiljemalt 4. veebruariks 2019 sooviavaldus SIIN.

 

Kutseõppe kvaliteedi hindamine toimub Euroopa Sotsiaalfondi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastatava tegevuse „Kutsehariduse kvaliteedi hindamine ja kindlustamine“ raames

 

Lisainformatsioon:

EKKA kodulehelt: kutseõppe kvaliteedi hindamine

Marge Kroonmäe, kutseõppe hindamisjuht

marge.kroonmae@archimedes.ee, tel 640 0456, 5078 423