Kandideeri e-kursuse hindajaks

Kui sul on kogemus e-kursuste loomise, läbiviimise, arendamise või hindamise alal, ja/või kvaliteedi hindamise kogemus hariduse valdkonnas, oled oodatud kandideerima e-kursuse hindajaks! Eriti ootame haridustehnolooge – nii kogenud kui algajaid, samuti varasematel aastatel kvaliteedimärgi pälvinud e-kursuste autoreid. Kandideerimiseks täida vorm allpool. E-kursuste hindamine toimub 21. veebruarist 10. aprillini.

Ootame e-kursuse hindajaks kandideerima e-õppe eksperte, kes hindaksid e-kursuseid. Hindaja ülesandeks taotlusvoorus on etteantud kriteeriumite põhjal kolme e-kursuse individuaalne ja meeskondlik hindamine ning meeskondliku tagasiside koostamine hinnatud e-kursuste autoritele. Ekspertmeeskonnad nimetavad oma hinnangute alusel kvaliteedinõuetele vastavad e-kursused ja aasta e-kursuse nominendid.

Millised ülesanded ootavad ees hindamiseksperte?

Ekspertide ülesanded on:

 • osaleda 21. veebruaril 2023 infopäeval (veebis);
 • hinnata hindamismaatriksi alusel kolme e-kursust;
 • osaleda meeskondlikul hindamisel ja tagasiside koostamisel.

Individuaalse ja meeskondliku hindamise töömaht sõltub hindaja e-õppe kogemusest, kuid hinnanguliselt kulub selleks vähemalt 3–4 päeva.

Hindamiseksperdi töö on mõeldud oma teadmiste ja kogemuste täiendamiseks ning ei ole tasustatud. Kõigil hindajatel on võimalus osaleda infopäeval ning e-kursuse kvaliteedimärgi tunnustusseminaril, kus parimate kursuste autorid tutvustavad oma kursuseid ja jagavad häid praktikaid. Uutele hindajatele on infopäeval osalemine kohustuslik. Eksperdid valib välja e-kursuse kvaliteedi töörühm.

E-kursuse kvaliteedimärgi kuvandi ja kontseptsiooni töötas 2008. aastal välja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse e-õppe kvaliteedi töörühm. Samal aastal anti välja ka esimesed e-kursuse kvaliteedimärgid. 2020. aastast koordineerib kvaliteedimärgi väljaandmist Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur. E-kursuse kvaliteedimärki antakse välja selleks, et tõsta e-kursuste kvaliteeti nii kõrghariduses, kutseõppes kui ka üldhariduses, ja jagada häid kogemusi. Uuri kvaliteedimärgi kohta lisa siit.

Kandideeri e-kursuse hindajaks siin

  Ees- ja perekonnanimi *

  Telefon *

  Meiliaadress *

  Aadress (kasutatakse hindajatega sõlmitavas konfidentsiaalsuslepingus) *

  Olen varem osalenud hindajana *

  Haridus (palun täida kui kandideerid hindajaks esmakordselt)

  Kogemus e-kursuste loomise, läbiviimise, arendamise või hindamise alal (palun täida kui kandideerid hindajaks esmakordselt)

  Kvaliteedi hindamise kogemus hariduse valdkonnas (kui on)

  Muu info, mida pead vajalikuks oma kandidatuurile lisada (täiendavad oskused, teadmised, kogemused jms)

  Olen valmis hindama e-kursuseid *

  Privaatsuspoliitika tingimused Harnos