Hollandi kõrghariduse kvaliteediagentuur NVAO külastas EKKA-t

17. juunil külastas Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri Hollandi akrediteerimisorganisatsiooni (NVAO) delegatsioon, kuhu kuulusid akrediteerimisorganisatsiooni, haridusministeeriumi, üliõpilaste organisatsiooni, ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide esindajad.

Holland plaanib peagi muuta kõrghariduse välishindamise süsteemi, mistõttu oli külastuse peamine eesmärk õppida Eesti kogemusest süsteemi muutmisel. Koos arutleti võimalike riskide ja probleemide üle institutsionaalse akrediteerimise ning temaatilise hindamise rakendamisel. Hollandis on institutsionaalne akrediteerimine olnud seni kõrgkoolidele vabatahtlik. Juhul kui kõrgkool on läbinud institutsionaalse akrediteerimise, toimub õppekavade hindamine väiksema hulga standardite alusel. Kõrgkoolil on soovi korral vabadus läbida ainult õppekavade hindamised. NVAO delegatsioon külastas ka Tallinna Ülikooli ja Sisekaitseakadeemiat, et tutvuda Eesti kõrgkoolide sisehindamise- ning kvaliteedisüsteemidega.

Lisaks EKKAle külastas NVAO delegatsioon ka Soome hariduse hindamiskeskus KARVI-t.

NVAOga2019