EKKA võtab tööle täienduskoolituse hindamisjuhi ja -koordinaatori

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutuse Archimedes vahel sõlmitud halduslepingu alusel on Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) ülesanne aastatel 2018-2019 välja töötada täienduskoolituse kvaliteedi hindamise kontseptsioon ning läbi viia piloothindamised.

EKKA kutsub oma tegusasse meeskonda inimesi, keda huvitab
täienduskoolituse valdkonna edendamine
ning kuulutab välja konkursi

HINDAMISJUHI ja HINDAMISKOORDINAATORI

ametikohtadele

Hindamisjuhi põhiülesanne on EKKA arendustegevuste juhtimine täienduskoolituse kvaliteedi tagamise süsteemi väljatöötamisel ja rakendamisel, koostöö käivitamine sidusrühmadega, sihtrühmapäraste täienduskoolitusasutuste koolituste väljatöötamine ja läbiviimine, piloothindamiste eestvedamine ning sidusrühmade teavitamine arendustegevuste ja hindamiste tulemustest.

Hindamiskoordinaatori põhiülesanne on osalemine täienduskoolituse kvaliteedi tagamise kontseptsiooni väljatöötamises ja selle rakendamises, EKKA täienduskoolituse nõukoja töö korraldamine, täienduskoolituse pakkumisnõuete väljatöötamine koostöös Töötukassaga, täienduskoolitusasutuste koolituste korraldamine ning osalemine piloothindamistes.

Ootused kandidaatidele:

  • hindamisjuhil eelistatult töö spetsiifikaga seotud doktorikraad või selle omandamine, koordinaatoril magistrikraad hariduse või sotsiaalteaduste valdkonnas või selle omandamine
  • koolituste läbiviimise kogemus nii korraldaja kui koolitajana
  • väga hea suhtlemisoskus
  • loovus ja algatusvõime
  • meeskonnatöö kogemus, hindamisjuhil lisaks juhtimiskogemus
  • analüütiline mõtlemine
  • kõrge stressitaluvus
  • laitmatu eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas, nii emakeeles kui võõrkeeles
  • hindamisjuhil kõrgtasemel inglise keele oskus, soovitavalt heal tasemel vene keele oskus; hindamiskoordinaatoril kõrgtasemel vene keele oskus, soovitavalt heal tasemel inglise keele oskus
  • kasuks tuleb Euroopa tõukefondidest rahastatavate projektide juhtimis- või koordineerimiskogemus

Kandidaate ootab põnev ja perspektiivikas töö, tegusad ja lõbusad kolleegid ning hubane töökeskkond Tallinna kesklinnas.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel. Vastavalt kokkuleppele võimalik alustada ka osakoormusega, täiskoormus hiljemalt alates 1. septembrist 2018.

Kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsioonikiri 8. juuniks e-posti aadressile heli.mattisen@archimedes.ee. Täiendavatele küsimustele vastab EKKA juhataja Heli Mattisen tel 5178197 või e-posti aadressil heli.mattisen@archimedes.ee.