2018. aastast hindab EKKA ka täienduskoolitusasutusi

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur hindab 2018. aastast ka täienduskoolitusasutusi.

Lisaks vastavushindamisele on kavas välja töötada ka täienduskoolituse kvaliteedimärgi süsteem.