SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) otsib HINDAMISEKSPERTE kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimiseks

2013. aastal akrediteeritakse järgmised õppekavarühmad kutseõpet pakkuvates koolides:

I poolaastal
• ELEKTROONIKA JA AUTOMAATIKA
• REISIMINE, TURISM JA VABAAJAVEETMINE
• HULGI- JA JAEKAUBANDUS
II poolaastal
• TOIDUAINETETÖÖTLUS JA TOOTMINE
• MEHAANIKA JA METALLITÖÖ
• METSANDUS
• MUUSIKA JA ESITUSKUNSTID
• AUDIOVISUAALNE JA MUU MEEDIA

Kandideerima on oodatud

TÖÖANDJATE ESINDAJAD
– vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest;
– vastava valdkonna ettevõtete tipp- ja keskastme juhid või praktikajuhendajad.

Kasuks tuleb kogemus kutseõppe valdkonna arendamisel, hindamisel või juhendamisel (nt osalemine kutsenõukogus, kutsestandardite väljatöötamisel, kutsekomisjonides, riiklike õppekavade väljatöötamisel; kutseõppeasutuste nõukogudes, eksamikomisjonides; ettevõttes praktikajuhendamise, töökohapõhise õppe läbiviimise vms kogemus).

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ SPETSIALISTID,
kellel on kogemus õppe- ja kasvatustöö juhtimisel, arendamisel, hindamisel ja/või koolitamisel kutseõppe valdkonnas
– erialaosakonna juhatajad koolides, pedagoog-metoodikud, vanempedagoogid.

Kasuks tuleb sise- ja/või välishindamise või kvaliteedijuhtimise koolitus ning rakendamise kogemus.

EKKA moodustab iga kooli vastava õppekavarühma akrediteerimiseks tööandjate esindajatest ja õppekasvatustöö spetsialistidest kolmeliikmelised hindamiskomisjonid.

Hindamiskomisjoni liikme tööülesanded ja ajaressurss:
hindamiskomisjonide koolitus (veebruar; august 2013), õppekavarühma aruande analüüs, hindamiskomisjoni koolikülastus, hindamiskomisjoni aruande koostamine.

Hindamiseksperdi töö on tasustatav, tasu sõltub õppekavarühmas/-des hinnatavate koolide arvust.

Kandideerimiseks palume täita hiljemalt 30. novembriks 2012 sooviavaldus SIIN

Lisainformatsioon:
ekka@archimedes.ee;  EKKA kodulehelt http://www.ekka.archimedes.ee/

Marge Kroonmäe, hindamisekspert/programmi koordinaator
marge.kroonmae@archimedes.ee, tel 640 0456, 5078 423