Konkurss üleminekuhindamise kordushindamiste ekspertide leidmiseks

2014.a esimesel poolaastal toimuvad kordushindamised järgmistes kõrgkoolides ja õppekavagruppides:

 

Õppekavagrupp Kõrgkool Õpe
Ajakirjandus ja infolevi Tallinna Ülikool BAK
MAG
DOK
Arhitektuur ja ehitus Tallinna Tehnikaülikool DOK
Bio- ja keskkonnateadused Tallinna Ülikool MAG
Füüsikalised loodusteadused Tallinna Ülikool DOK
Informaatika ja infotehnoloogia Tallinna Ülikool DOK
Keeled ja kultuurid Euroakadeemia RAK
Keskkonnahoid Euroakadeemia MAG
Kunstid Eesti Kunstiakadeemia DOK
Matemaatika ja statistika Tallinna Ülikool MAG
Psühholoogia Tallinna Ülikool DOK
Sotsiaalteadused Euroakadeemia RAK
MAG
Tallinna Tehnikaülikool DOK
Sotsiaalteenused Tallinna Ülikool DOK
Tervishoid Tallinna Ülikool BAK
MAG
Usuteadus EEKBL Kõrgem Usuteaduslik Seminar RAK
EELK Usuteaduse Instituut RAK
MAG
EMK Teoloogiline Seminar RAK
Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus Eesti Kunstiakadeemia MAG
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia MAG
Tartu Ülikool MAG
DOK
Ärindus ja haldus Euroakadeemia MAG

 

 

Sellega seoses otsib EKKA eksperte hindamiskomisjonidesse, mis moodustatakse iga õppekavagrupi eripärast lähtuvalt. Hindamiskomisjonid on 5-liikmelised. Komisjoni kuulub 4 avaliku konkursi tulemusel valitud liiget, sh 1 kandideerimise hetkel üliõpilase staatuses olev üliõpilasesindaja, ning 1 EKKA hindamisnõukogu liige.

Hindamiskomisjoni liikmele esitatavad nõuded:

– hindamiskomisjoni liige on oma töös sõltumatu, ta ei esinda organisatsiooni huve, mille liikmeskonda ta kuulub;

– hindamiskomisjoni liige kinnitab allkirjaga talle hindamise käigus teatavaks saanud informatsiooni konfidentsiaalsena hoidmise kohustust ja huvide konflikti puudumist;

– hindamiskomisjoni liige tunneb kõrgharidussüsteemi toimimist ja seda reguleerivaid õigusakte, on kursis Euroopa Liidu kõrghariduse arengusuundade ja Eesti valdkondlike strateegiatega;

– hindamiskomisjoni liikmel (va üliõpilane) on varasem juhtimis- ja/või arendustöö alane kogemus vastava õppekavagrupiga seotud valdkonnas ja/või ekspert on läbinud kvaliteedi välishindamise alase koolituse ning omab kõrghariduse välishindamise alast kogemust;

– hindamiskomisjoni liige (va üliõpilane) omab soovitavalt kõrgkoolis õpetamise või juhendamise kogemust.

Kandideerimiseks palume täita sooviavalduse vorm hiljemalt 25. oktoobriks.

Lisainfo:

Hillar Bauman

hillar.bauman@archimedes.ee

tel 640 0458