Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppekavarühmade (materjalide töötlemine: klaas, paber, plast, puit; ehitus ja tsiviilrajatised; juhtimine ja haldus) õppekavarühmade kvaliteedi hindamise külastus