Tudengite võrgustiku I seminar

KUTSE SEMINARILE „KÕRGKOOLIDE KVALITEEDI EDENDAMINE JA TUDENGITE ROLL“

Tudengite kvaliteedivõrgustiku baasseminar annab sisuka ülevaate õppe kvaliteedi hindamisest ja tudengite rollist selles protsessis. Sealjuures puudutatakse järgmisi teemasid: õppijakeskne õpe; rahvusvahelistumine, sh ingliskeelse õppe kvaliteet ja nõustamine; praktika; õppekavade arendamine. Samuti tuleb juttu tudengite rollist kõrgkoolide kvaliteedi mõjutamisel ja sellest, milline tudengite panus üldse vajalik on.

Baasseminar on kasulik eelkõige tudengite kvaliteedivõrgustiku liikmetele, kuid annab vajalikku informatsiooni ka tudengiesinduste liikmetele ja teistele üliõpilastele, kes on teemast huvitatud või soovivad edaspidi moel või teisel lisaks õpingutele ülikoolielu edendamisel osaleda. Oodatud on ka üliõpilased, kes kaaluvad tudengite kvaliteedivõrgustikuga liitumist.

Teema Tudengite kvaliteedivõrgustiku baasseminar: kõrgkoolide kvaliteedi edendamine ja tudengite roll
Sihtgrupp Tudengite kvaliteedivõrgustiku liikmed ja liitumisest huvitatud; tudengiesinduste liikmed või õppe kvaliteedi edendamisest huvitatud üliõpilased
Aeg 10. juuni 2017
Koht Tallinn (aadress edastatakse registreerunutele)
Registreerumine Osalemiseks palume teada anda hiljemalt 2. juuniks aadressil maia.eskla@archimedes.ee (kohtade arv on piiratud)

 

PÄEVAKAVA

10.00–10.30 Saabumine, tervituskohv
10.30–11.30
 • Seminari sissejuhatus
 • Tudengite kvaliteedivõrgustiku tutvustus ja teiste riikide näited
 • Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri tegevustest
11.30–13.00
 • Õppe kvaliteedi hindamise ABC
 • Heade näidete tutvustamine
 • Rahvusvahelistumine: ingliskeelse õppe kvaliteet ja nõustamine
 • Rühmatööd
13.00–14.00 Lõuna
14.00–15.00
 • Tudengite roll õppe kvaliteedi mõjutamisel
 • Tudengiteaduse populariseerimisest
15.00–15.20 Kohvipaus
15.20–16.00
 • Juhtumite lahendamine
16.00–17.00
 • Seminari kokkuvõte ja arutelu tudengite kvaliteedivõrgustiku edasistest tegevustest

 

Seminar on osalejatele tasuta, kohtade arv on piiratud!