Posts Tagged: rahvusvaheline

Rumeenia kõrghariduse kvaliteediagentuur (ARACIS) otsib hindamiseksperte, kes sooviksid osaleda erinevatel välishindamistel Rumeenias. ARACIS ootab kandideerima rahvusvaheliste ekspertide registrisse (vaata lähemalt siit). Registrisse kantud eksperdid saavad osaleda järgmistel hindamistel: kõrgkoolide institutsionaalsed hindamised; doktorikoolide ja doktoriõpingute välishindamised. Ekspertide tööülesannete hulka kuuluvad näiteks kõrgkoolidega seotud dokumentide ja regulatsioonide läbi töötamine; hindamiskülastusel osalemine (vajadusel veebi vahendusel) ja hindamisaruande koostamine.…

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) eestvedamisel osalevad Eesti kutseõppe eksperdid rahvusvahelistes vastastikhindamistes, mille eesmärk on tagada kvaliteeti kutseõppeasutustes. Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistiku EQAVET ühisprojektis „Promoting the use of transnational peer reviews by updating the criteria“ osalevad kutsekoolid ja kutseõppe eksperdid Horvaatiast, Soomest, Sloveeniast ja Eestist. Projektitiim ajakohastas kvaliteedi tagamise hindamisvaldkondi (kvaliteedi tagamise süsteem, strateegiline planeerimine…