Posts Tagged: PRÕM

EKKA kutseõppe hindamisjuht Marge Kroonmäe tegi ettekande PRÕM projekti („Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“) koostöökohtumisel „Praktiliselt praktikast ja töiselt töökohapõhisest õppest“, kus tõdes, et praktika korraldus ja sisu on kutseõppe kvaliteedi hindamises jätkuvalt murekoht. Kroonmäe tõi välja, et alates 2011. aastast, mil Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) alustas kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisega, on…