Posts Tagged: mentor

2021. aasta suvel alustas Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur (HAKA) koostöös Tallinna Ülikooliga üldhariduskoolide arendusprogrammi juhtprojektiga. Programmi jooksul jagus uusi teadmisi ja taipamisi nii projektis osalenud koolidele, mentoritele kui ka programmi eestvedajatele. Püsivate muutuste ellu kutsumiseks üheaastasest programmist siiski ei piisa, mistõttu jätkatakse arendustegevustega juba sel sügisel. Projekti eesmärk oli läbi meeskondlike seminaride ja mentorluse aidata õppeasutuses…

Sel sügisel on veab EKKA üldhariduskoolide arendusprogrammi. Projekti valitud koole toetavad 12 ägedat mentorit, keda teile ka tutvustame. Saage tuttavaks – Leelo Tiisvelt! Leelo Tiisvelt on üks meie inspireerivatest üldhariduskoolide mentoritest. Tänavu 1. septembril täitus tal 41 aastat koolmeistrina. Esimest korda astus Leelo klassi ette Pärnu Internaatkoolis, mis tänaste mõistete järgi oleks olnud hariduslike erivajadustega laste kool,…

Sel sügisel on veab EKKA üldhariduskoolide arendusprogrammi. Projekti valitud koole toetavad 12 vahvat mentorit, keda teile ka tutvustame. Saage tuttavaks – Sirje Kautsaar! Saage tuttavaks järgmise üldhariduskoolide mentoriga – Sirje Kautsaar. Sirje töötab haridusvaldkonnas juba alates 1992. aastast. Olles liikunud läbi erinevat vastutuskoormat pakkuvate ametikohtade on tema seljakotis hea pagas kogemusi rohujuure tasandilt tippjuhini välja. Täna juhib…

Sel sügisel on veab EKKA üldhariduskoolide arendusprogrammi. Projekti valitud koole toetavad 12 inspireerivat mentorit, keda teile ka tutvustame. Saage tuttavaks – Erli Aasamets! Üks meie ägedatest üldhariduskoolide mentoritest on Erli Aasaments, Kilingi-Nõmme Gümnaasiummi direktor. Ta on kasvanud koolijuhiks 29-aastase tööga üldhariduses, kohalikus omavalitsuses ja IT valdkonnas. Just kasvanud, mitte niivõrd õppinud ega pürginud, leiab Erli. Ta usub,…

Sel sügisel on veab EKKA üldhariduskoolide arendusprogrammi. Projekti valitud koole toetavad 12 inspireerivat mentorit, keda teile ka tutvustame. Saage tuttavaks – Hiie Asser! Hiie Asser töötab Tartu Annelinna Gümnaasiumis. Aastate jooksul on ta selles koolis pidanud mitut ametit: 1984. aastal asus tööle eesti keele kui teise keele õpetajana, seejärel sai temast õppealajuhataja ja viimased 13…

Sel sügisel on veab EKKA üldhariduskoolide arendusprogrammi. Projekti valitud koole toetavad 12 inspireerivat mentorit, keda teile lähinädalatel ka tutvustame. Saage tuttavaks – Anu Köidam! Anu Köidam on juba 26 aastat olnud seotud Ilmatsalu kooliga – alguses klassiõpetajana ja viimased 10 aastat koolijuhina. Kuidas sai sinust õpetaja ja koolijuht? Minu õppimine õpetajaks ja saamine koolijuhiks ei…