Posts Tagged: kuratoorium

18. jaanuaril toimus HAKA kuratooriumi 2023. aasta esimene istung. Kuratoorium kinnitas nii HAKA arengukava järgmiseks viieks aastaks kui ka aastaaruande ning arutles agentuuri rahvusvahelise hindamise üle. Kuratooriumi istung algas HAKA arengukava aruteluga. HAKA juhataja Heli Mattisen tutvustas muudatusi, mis viidi sisse pärast möödunud kuratooriumi istungil saadud tagasisidet. Mattisen selgitas, et HAKA meeskond tegeles eelkõige fookusvaldkondadega,…

Oktoobri lõpus moodustati Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kuratoorium ning kinnitati ka kuratooriumi koosseis. EKKA kuratooriumi ülesanne on valida hindamisnõukogude ja vaidekomisjonide liikmed ning EKKA juhataja, samuti kinnitada EKKA arengukava ja aastaaruanne. Kuratoorium annab soovitusi EKKA arengusuundade ja arendustegevuste kohta ning teeb ettepanekuid EKKA põhimääruse kinnitamiseks või muutmiseks. EKKA kuratooriumi koosseisus on kuni üheksa…