Posts Tagged: kõrghariduse hindamisnõukogu

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur kuulutab välja konkursi kõrghariduse hindamisnõukogu liikme vabanenud kohale Vastavalt dokumendile „Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu ja selle vaidekomisjoni valimise kord“ peab hindamisnõukogusse kuuluma igast õppevaldkonnast vähemalt üks ekspert. Kuna vabanes koht teeninduse valdkonnas, peab esitatav kandidaat olema ekspert just selles valdkonnas. Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused…

30. novembril 2022 toimus kõrghariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu otsustas lugeda Tallinna Ülikooli isikuteeninduse õppekavagrupi kõrghariduse esimese ja teise astme 26.02.2019 vastu võetud kvaliteedihindamise otsuse juurde seatud kõrvaltingimus täidetuks ja jätta jõusse otsus viia järgmine kvaliteedihindamine läbi seitsme aasta pärast. Kõrvaltingimus sedastas järgnevat: Ülikool esitas HAKA-le aruande, milles andis ülevaate kõrvaltingimuse täitmiseks vajalikest parendustegevustest: Kõrghariduse hindamisnõukogu…

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur ootab kandideerima kõrghariduse hindamisnõukogu liikme vabanenud kohale tervise ja heaolu valdkonna eksperti. Soovitavalt peaks kandidaat esindama rakenduskõrgkoole. Vastavalt dokumendile “Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu ja selle vaidekomisjoni valimise kord” peab hindamisnõukogusse kuuluma igast õppevaldkonnast vähemalt üks ekspert. Kuna nõukogus vabanes koht tervise ja heaolu valdkonnas, peab esitatav kandidaat olema…

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur ootab kandideerima kõrghariduse hindamisnõukogu liikme vabanenud kohale. Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda. Hindamisnõukogusse kuulub 13 liiget. Hindamisnõukogu liige: on oma tegevuses ja hinnangutes sõltumatu; ei esinda hindamisnõukogus…

Jaanuarikuu lõpus valis EKKA kuratoorium kõrghariduse hindamisnõukogu uue koosseisu. Kolmeks aastaks valitud 13 kõrghariduse eksperti erinevatest valdkondadest kogunesid möödunud nädalal esmakordselt, et panna paika nõukogu tööplaan ja võtta vastu esimesed otsused. Muuhulgas valiti nõukogule esimees ja aseesimees. Esimehe rolli võttis enda kanda Tallinna Ülikooli professor Eve Eisenschmidt. Ta on olnud aastatel aastatel 2011–2016 Tallinna Ülikooli…

EKKA kuratoorium valis möödunud nädala istungil uue kõrghariduse hindamisnõukogu koosseisu. Järgmisel kolmel aastal seisavad hea Eesti kõrghariduse kvaliteedi eest 13 eksperti erinevatest valdkondadest. Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võisid esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud. Loe hindamisnõukogu liikmete kohta lähemalt altpoolt! Anneli Entson Anneli Entson on Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik.…