Posts Tagged: hindamiskomisjon

Selle sügise ainus institutsionaalne akrediteerimine toimus Kõrgemas Kunstikoolis Pallas. Rahvusvahelistest ekspertidest koosnenud hindamiskomisjon vestles nii kõrgkooli juhtkonna, õppejõudude, tudengite kui ka paljude teiste osapooltega. Külastus on oluline osa akrediteerimisprotsessist. Nii hindamiskülastusel saadud infot kui ka kõrgkooli enesehindamise aruannet aluseks võttes analüüsib hindamiskomisjon kooli tugevusi ja nõrkusi, ning annab soovitusi parendustegevusteks ja nende elluviimiseks. Kunstikooli külastus…