Slide 4

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur on juhtiv kompetentsikeskus õppeasutuste välishindamise alal Eestis.

EKKA viib läbi kõrgkoolide institutsionaalset akrediteerimist ja õppekavagruppide hindamist ning kutseõppe akrediteerimist.